Beregnere

Sted Navn Fag Mail-adresse Telefon
Herning Charlotte Boye MUR cbo@bbas.dk 30581186
Herning Henrik Frøsig MUR hen@bbas.dk 20284973
Herning Hugo Møller TRÆ hum@bbas.dk 21204631
Herning Jesper H. Hansen TRÆ jhh@bbas.dk 20136518
Herning Michael Poulsen TRÆ mip@bbas.dk 24666398